CANDIDA OG HUDPROBLEMER

Candida svamp er en svampeart som  vi egentligt skal ha i vores tarm idet den indgår som en naturlig del af vores immunforsvar. 

Men ved penicillin og antibiotika behandling - kemo kur og eller for højt sukker indtag kan svampen vokse sig fra en eencellede organisme til en to cellede organisme.

Herved dannes der giftige rodnet rundt i tarmens slimhinde og gør slimhinden skrøbelig og utæt (leagy gut). dvs. affaldsstoffer fra tarmindholdet kan sive ud i kroppen og give forgiftningssymptomer i form af:   

træthed, hovedpine, væskeophobning i vævet, overbelastning af leveren m.f