Er der Dokumentation

Der er efterhånden meget dokumentation omkring tarmfloraens (Tarm bakteriernes) indflydelse på vores sundhed  ex immunforsvaret og mange forskellige både fysiske og psykiske sygdomme.  Ligeledes er  dokumentation omkring tarmslimhindens produktionen af signalstoffer (Ex Serotonin) og hormoner samt insulinfølsomhed. Mange steder i udlandet fx USA, Tyskland og England er begrebet Leaky Gut (Utæt tarm) – og Candida (Svamp) vækst helt anderkendt.

Videnskabelig studier, der danner baggrund for anderkendelse i den medicinske verden, er stort og meget dyrt at gennemfør og kræver derfor ofte en kommerciel interesse heri, hvilket der desværre ik er lavet meget af.  Dog er der enorm mange nye studier der viser tarmen og tarm bakteriernes indflydelse på vores sundhed.. 

Mine erfaringer og klienternes oplevelser og anmelelser af klinikken taler for sig selv i forhold til dokumentation for virkningen af Colon Hydro Terapi og behandlings forløb hos mig. Derudover viser nyeste forskning at tarmen og tarm bakterierne har enorm stor betydning for vores sundhed.

Tarmskylning udføres på en Colon Klinik  og udføres af en Sygeplejerske el Sundhedsfaglig person med relevant uddannelse og faglige kompetencer indenfor Tarmsundhed og sygdomme.  Vedr Artikler samt relevant viden og undersøgelser se 

https://www.facebook.com/Holistic-healthcare-1490186787912746/

og klienternes anmeldelser og personlige erfaringer her :

 https://www.facebook.com/groups/1495607400725700/