HVORDAN UDFØRS BEHANDLINGEN

I venteværelset vil du blive tilbudt et glas the eller vand mens du udfyldes et oplysnings ark om, hvorvidt der er kontraindikationer

Samt, hvad man indtager af fast medicin, kosttilskud, kost, toiletvaner samt hvorfor man henvender sig til ColonKlinikken.

Vi vil også gerne vide, om der er vedvarende forandringer, der er opstået inden for de sidste 3 måneder.

Du vises derefter tilrette i behandlingsrummet og lades alene mens du tager dine bukser af. Bluse/trøje beholdes på, hvorefter du ligger dig på behandlingsbriksen på ryggen med at tæppe over dig og en pude under hovedet. Sygeplejersken, der nu kommer ind, sætter sig og forklarer nøje proceduren for behandlingen. Da denne vil for de fleste føles grænseoverskridende tilstræber vi at skabe en rolig, venlig og tillidsfuld atmosfære.

Spekelet , der skal føres ind i endetarmsåbning vises frem : Dette er ca. 3 cm. langt plastikrør med ca. 1 cm. i diameter. Da det er anatomisk formet slapper muskulaturen af, så man ikke under hele behandlingen mærker / registrerer, at det er der.

I spekelet er der 3 ”huller” eét til det indførende vand, eét til affaldsmaterialet, der kommer ud og som, fortsætter videre i et neonoplyst rør i apparatet, således at affaldsmaterialet kan vurderes og endeligt eét, der går ind i endetarmsåbningen.

Under indføringen af spekelet ligger du på siden og drejer sig derefter om på ryggen igen, hvor du forbliver under hele behandlingen.

Sygeplejersken forbliver hos dig under hele behandlingen, hun vil på intet tidspunkt forlade dig. Hun vil med den ene hånd betjene apparatet og med den anden hånd give en massage af maven. Massagen består af tryk på triggerpunkter : dvs. punkter hvor nerve ender og muskel ender møde samt akutryk dvs. meridian punkter, hvorved hun får en information omkring fordøjelsesorganerne, hvis funktion hun herved endvidere stimulerer.

Parallelt med selve skylningen foregår en samtale omkring dine gener. Sygehistorie helt tilbage fra barndommen, medicin indtag, kost, stress, motion, væskeindtag gennemdrøftes.

Der skylles med almindeligt filtreret vand. Dette vil indledningsvis være legemstempereret, hvorved muskulaturen slapper af. Under behandlingen vil temperaturen gentagne gange kortvarigt gå ned til 25 grader, hvorved muskulaturen vil trække sig sammen.

Ved at arbejde med temperaturen kan peristaltikken fremmes og det undgås at arbejde med højt tryk, hvilket kan være belastende for tarmens slimhinde. Trykket vil derfor være ganske lavt, hvorfor der almindeligvis ikke er nogen gene forbundet med Colon Hydro Terapien. Få klienter med en meget stiv og uelastisk tarm, kan opleve at få diaréagtig mavesmerter under behandlingen.

Affaldsmaterialet kommer i plastslangen , videre gennem apparatet, hvor det inspiceres og eventuelle afføringsprøver udtages og endeligt i kloakken. Det er et lukket system og der slipper intet ud til gene for hverken dig eller sygeplejerske.

Sygeplejersken sammenholder sin inspektion af tarmindholdet med sine øvrige observationer under behandlingen :

  • Reaktion på trigger punkter
  • Dine beskrevne gener
  • Dine livsvaner


Vejledning efter behandlingen:

Efter Colon Hydro Terapien vil du tage et håndklæde om dig, gå på toilettet, hvor eventuelt resterende væske tømmes.
Du og sygeplejersken gennemdrøfte derefter hvor behandlingen og dersom det skønnes relevant, vil du få en skriftlig vejledning med hjem.
Er der fremkommet noget medicinsk forstand bekymrende henvises til læge.
Skylning af Colon – tyktarmen – må oftest følges op med rådgivning omkring livs vaner. Går man blot hjem og fortsætter sin uændrede livsstil, vil generne gerne komme igen efter ½ -1 år.

Enkelte vælger at fortsætte deres livs vaner uden ændring og kommer da til en enkelt behandling med Colon Hydro Terapi nogle gange årligt for at holde deres gener borte.
Men langt de fleste er overordentlig interesserede i at modtage vejledning omkring, hvorledes de via ændring af livs vaner kan forebygge deres gener.

OBS: GÅR ALDRIG IMOD EN LÆGELIG ORDINATION OG HENVISER TIL LÆGE EL SPECIAL LÆGE VED MISTANKE OM ANDEN MEDICINSK ÅRSAG TIL KLIENTENS GENER 

 

Oppustet mave – forstoppelse – irriteret tyktarm – tarmskylning