Mave hjernen

95% af vores Serotonin dannes i tarmen

Vidste du at vi danner 95% af hjernens lykkestof (Serotonin) i tarmens slimhinde. Hvis tarmen er belagt med gammelt affald er min erfaring at dette stof ikke dannes optimalt, hvilket påvirker humøret og kan vise sig ved depression og stress.

Tarmfloraens betydning for nervesystemet er understreget af helt nye opdagelser, der er gjort mellem tarmens bakterier og hjernen. Disse studier af den såkaldte ” mave hjerne" viser at vi rent faktisk I bogstaveligste foratand "tænker med tarmen" vil det således betyde at hvis vores tarm flora er I ubalance SÅ kan det måske pavirke vores tanker, humør og motivation?

Det har bla også vist sig at kimfri mus, der mangler tarmfloraen, udvikler angst samt motorisk uro. Fravær af den normale tarmflora påvirker udviklingen af vores adfærd, samt inducerer neurokemiske ændringer i hjernen.

Helt konkret har bakteriestammen som Lactobacillus rhamnosus vist antidepressive og angstdæmpende muligheder. Der er også bevis for, at denne bakterie involverer den 10. hjernenerve nervus vagus samt et centralt neurotransmitterstof kaldet GABA (gamma-aminosmørsyre). Det er også kendt at lactobacilli og bifidobakterier, helt uafhængig af nervus vagus, kan reducere angst. Dette åbner for den mulighed, at disse bakterier kan udskille neuroaktive stoffer, som kan påvirke nervesystemet.

Dvs at en dårlig tarm flora således via nervus vagus faktisk kan pavirke vores humør , ligesom vores humor også kan pavirke tarmfloraen. Selv der dykkes dybere ned i lykkestoffet serotonin senere i et nyt opsla skal dog hurtigt nævnes, at også lykkehormonet serotonin er bundet sammen med mikrobiotaen, hvorfor vores mave-tarm-flora i den grad har betydning for en funktionsdygtig sund hjerne

 

 

 

 

 

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Jeg er et rigtig godt sted for dig, at fortælle din historie, så besøgende på din hjemmeside kan lære dig lidt bedre at kende.